Asociatii si Fundatii

Deosebiri intre asociatie si fundatie:

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor, insa scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comun.

Fundatiile nu se pot constitui in interesul, fie el si nepatrimonial, al fondatorilor lor. In mod uzual, asociatiile sunt vazute ca structuri democratice, pe cand fundatiile sunt prin definitie o structura nedemocratica, ce reflecta vointa fondatorului/ fondatorilor.

Asociatii


Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor personal dar nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Etapele care se parcurg in vederea inscrierii Asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor sunt:

  • obtinerea de la Ministerul Justitiei a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea denumirii (valabilitatea rezervarii este de 3 luni)
  • redactarea actelor (act constitutiv, statut) – pentru aceasta trebuie sa ne puneti la dispozitie datele de identificare ale asociatilor si dovada sediului; dovada sediului se poate face, potrivit dispozitiilor legale, cu contract de inchiriere/contract de comodat; sunt necesare Acordul Vecinilor si al Asociatiei de Proprietari
  • constituirea patrimoniului in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei
  • achitarea taxelor
  • depunerea dosarului la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei
  • ridicarea incheierii de infiintare a Asociatiei

Fundatii

Conform art. 15 din Ordonanta 26/ 2000, Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Cererea de inscriere a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor va fi insotita de urmatoarele documente:

  • actul constitutiv
  • statutul; acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial
  • dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Tarif infiintare


Tarif Infiintare Organizatii: 1,600.00 RON

IMPORTANT

Organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

Solicita infiintare Organizatii

Comments are closed.