Intreprindere Familiala (I.F.)

Intreprinderea Familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa, fiind constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan:

 • persoana fizica autorizata (P.F.A)
 • titulari ai unor intreprinderi individuale
 • salariati ai unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala

Important!

 • Membrii Intreprinderii Familiale au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice
 • Intreprinderea familiala nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata

Acte necesare

 • documentele care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia, etc.) – pentru cel putin reprezentantul intreprinderii;
 • copia actului de proprietate a spatiului destinat sediului profesional (contract de vanzare – cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, etc.)
 • Acordul Asociatiei de Proprietari si al Vecinilor direct afectati de ativitatea desfasurata (sus, jos, stanga dreapta) – daca este cazul
 • specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii legalizat notarial
 • copia actului de identitate (buletin sau carte de identitate) pentru membrii intreprinderii

Tarif infiintare

Pretul presupune efectuarea de catre avocatii nostrii a urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare infiintarii IF, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora Dvs

Tarif Infiintare IF: 200.00 RON: 100 RON (daca optati si pentru servicii de contabilitate) sau 140 RON. 

IMPORTANT

Constituirea unei societati comerciale presupune urmatoarele taxe, care nu sunt incluse in onorariul societatii noastre:

 • taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial
 • rezervare nume IF
 • specimen de semnatura (daca se da personal in fata notarului public)

Solicita infiintare IF

Comments are closed.