Legea Societăţilor Comerciale 31/1990

Legea 31 1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, republicată în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, dându-se textelor o nouă numerotare.

Comments are closed.