Societate pe Actiuni (S.A.)

Societatea pe actiuni (S.A.) este o societate de capitaluri, asociatii raspund pentru pierderile societatii doar in limita actiunilor detinute.

Pentru a putea inregistra o societate pe actiuni sunt necesari::

 • minim doi actionari
 • un capital social de 90.000 RON
 • capitalul social al unei societati pe actiuni este divizat in actiuni a caror valoare nu poate sa coboare sub
  0.1 RON
 • Actiunile pot fi de doua feluri:
  • nominative (in continutul lor este inscris titularul dreptului)
  • la purtator (atunci cand simpla posesie a inscrisului valoreaza titlu de proprietate)

Societatea pe actiuni (S.A.) poate fi administrata de unul sau mai multi administratori.

Important!

Daca sunt desemnati mai multi administratori, atunci, este necesara constituirea unui consiliu de administratie, care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie.

Acte necesare

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei
 • actul constitutiv
 • dovada privind sediul social/secundar
 • dovada capitalui social
 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire
 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii daca este cazul
 • actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public)
 • hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata si dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public)
 • mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata si dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public)
 • declaratia fondatorilor/administratorilor/membrilor directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale
 • imputernicire avocatiala

Tarif infiintare

Pretul presupune efectuarea de catre avocatii nostrii a urmatoarelor operatiuni:

 • Redactarea si atestarea actelor necesare infiintarii SA, pregatind dosarul pentru depunerea acestuia la O.N.R.C (conceperea, atestarea documentelor si completarea formularelor)
 • depunerea actelor la Registrul Comertului (inclusiv plata taxelor aferente)
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului si predarea acestora Dvs

Tarif Infiintare SA: 3,500.00 RON: 1750 RON (daca optati si pentru servicii de contabilitate) sau 2450 RON. 

IMPORTANT

Constituirea unei societati comerciale presupune urmatoarele taxe, care nu sunt incluse in onorariul societatii noastre:

 • taxe de Registru si de publicare in Monitorul Oficial
 • rezervare nume SA
 • specimen de semnatura (daca se da personal in fata notarului public)

Solicita infiintare SA

Comments are closed.